Kiadványaink

Leporellók

NABE Leporelló

Az egyesület rövid bemutatása, Nabe térkép a helyi csoportokról és képek a jellegzetes tevékenységekről, kiemelt programokról.

Megtekintés

Ingyenes

Balaton vízszintje

Szakmai kiadvány a Balaton vízminőségéről, vízszintjéről 2012-ben és az azt megelőző évtizedekben, grafikonokkal szemléltetve. (Összeállította: Hajósy Adrienne, Piliszky Zsuzsa)

Megtekintés

Ingyenes

Vízkímélő háztartások

Víztakarékossági tanácsok a háztartások vízfogyasztásának csökkentése érdekében. Hasznos tippek a mindennapokra. (Összeállította: Szauer Rózsa, Piliszky Zsuzsa)

Megtekintés

Ingyenes

Könyvek

A Balaton könyve

Olvasókönyv mindazoknak, akik tavunkat még jobban szeretnék megismerni. Ez a könyv nemcsak Közép-Európa legnagyobb tavának vizéről, a természetéről, az élővilág összefüggéseiről szól, hanem irodalomról, festészetről és történelemről – tehát a hely szelleméről is.

Harmadik, bővített kiadás 2013

Megrendelhető
2500 Ft

Nők a partról – 15 év története

A Nők a partról címmel megjelent kiadvány ezúttal nem a tó múltját, megóvandó értékeit mutatja be, hanem az egyesület saját történetét mintegy 180 oldalas kötetben, melyet N. Horváth Erzsébet írt és szerkesztett, az előszót Praznovszky Mihály irodalomtörténész írta.
A könyvből a 20 helyi tagcsoport munkáját is megismerheti az olvasó, hisz külön fejezet szól róluk. A 15 év során mintegy 940 taggal dolgozó civil szervezet sokszínű tevékenységét tükrözi ez a kiadvány személyes levelekkel, dokumentumokkal és nagyon sok képpel illusztrálva.

N. Horváth Erzsébet, 2010

Megrendelhető
2000 Ft

A Balaton dicsérete

A Balaton dicsérete – antológia két évszázad közgondolkodását mutatja be a Balatonról. Képzőművészeti alkotásokkal, festményekkel gazdagon illusztrált kiadvány. Kisfaludy Sándor, Kossuth Lajos, gróf Széchenyi István, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Thomas A Edison, Jhon C. Stevens és sokan mások gondolatait, élményeit ismerhetjük meg benne a Balatonról. A 143 oldalas könyv igazi művészeti kuriózum.

Tábori Kornél – Tóth Lajos – Zákonyi Ferenc, 1999

Megrendelhető
1500 Ft

Gyermekeknek szóló kiadványok

“Vigyázz Rám!” környezetvédelmi társasjáték

Amit Jancsi megtanul, János nem felejti! – erre az örökérvényű közmondásra alapítva tervezte meg a Nők a Balatonért Egyesület szakértő pedagógus csapata, azt a társasjátékot, amelyet a Balaton természeti-környezeti értékeinek megismertetése céljából kíván a gyerekek kezébe adni.

Megrendelhető
3900 Ft

Balatoni csigamese

A Balatoni csigamese mese-kifestőkönyv egy csigalány szemén keresztül láttatja azt a “mikrovilágot”, amely valóban csak csigaperspektívából tapasztalható meg. A tó partjáról hűsítő árnyékot keresni induló csiga lassú haladása során sok olyan dolgot tapasztal, ami szemet szúr neki, letaposott virágokat, letört faágakat, eldobált papírokat, hulladékokat. Azt is jól látja, hogy milyen sok piszok, szennyeződés kerül a Balatonba, s azt is, hogy egy kis odafigyeléssel mindez elkerülhető lenne.

Boldizsár Ildikó, 2004

Megrendelhető
400 Ft

Nabe kisfüzetek

NABE kiskönyvtára 1.

Dr. SEBESTYÉN OLGA 
limnológus, a Balaton kutatója

Dr Sebestyén Olga (1891-1986.) születésének 105. és halálának 10. évfordulójára, a volt lakása falára történő emléktábla elhelyezés alkalmából. (Tihany, 1996.11.24.)

Dr. Bíró Péter, 1996

NABE kiskönyvtára 2.

PINTÉR PÁLNÉ sz. BALOGH LÍDIA 
meseíró, a Balaton mesemondója

“Pintér Pálné, Lidi néni, mint a mesebeli szegény ember legkisebb gyermeke indult el szerencsét próbálni. Nem tért haza üres kézzel. Az álombéli csodakút tündére olyan kincset adott a kezébe, amellyel jól gazdálkodott. Meséivel sikerült hidat építenie az álmok világa és a valóság közé. Történeteiben a tihanyi táj rejtelmeit fedi fel, melyek egyedien és sajátosan keverednek a balatoni mondavilággal, ezért méltán tekinthetjük őt a Balaton mesemondójának.”

Vargáné Ládonyi Erzsébet, 1998

NABE kiskönyvtára 3.

DUKAI TAKÁCS JUDIT 
a Balaton-vidék egyik korai tájleírója

“Dukai Takács Judit XIX. századi magyar irodalmunk legértékesebb női képviselője, s a Balaton-vidék egyik első tájleírója is, aki mind a mai napig irodalmunk, művelődéstörténetünk figyelemreméltó egyénisége.”

Cséby Géza, 2002

NABE kiskönyvtára 4.

BALATONI TÉRKÉPEK

“Balatius, Balaton Lacus, Peiso, Pelso” Balatoni térképek avagy, hogy örökítették meg a Balatont a Római kortól napjainkig a kartográfusok?”

Összeállította és szerkesztette: dr. Csongrádi Jenőné

NABE kiskönyvtára 5.

LUKÁCS KÁROLY,
a Balaton tudósa

“Mint író, tudós, nyelvész, historikus, folklorista, filozófus, biológus, stiliszta, szervező és múzeumalapító, s ráadásul még kiváló előadó is, valóban polihisztor volt, mégis hozzánt, a tó mentén élőkhöz, mint a Balaton rajongója állt igazán közel. Gazdag érzelmi világának és tudományos témaválasztásainak ez volt a rugója.”

Matyikó Sebestyén József, 2002

NABE kiskönyvtára 6.

A Tihanyi-félsziget
a XV-XVII. század térképein

“Az évszázadokkal korábban készült metszetek egy akkori állapot képét vetítik elénk és elgondolkodhatunk, hogy tévedett-e a térképmetsző, vagy tényleg szigetként emelkedett ki a tóból a mostani félsziget.”

2003

Megrendelhető
400 Ft

NABE kiskönyvtára 7.

EMLÉKEZÉS EGY TRAGÉDIÁRA

Felborult a PAJTÁS gőzhajó Balatonfüreden.

Dr. Dulin Jenő, 2004

Megrendelhető
400 Ft

NABE kiskönyvtára 7.

EMLÉKEZÉS EGY TRAGÉDIÁRA

Felborult a PAJTÁS gőzhajó Balatonfüreden.

Dr. Dulin Jenő, 2004

Megrendelhető
400 Ft

NABE kiskönyvtára 8.

TÉRKÉPEK A KIS-BALATONRÓL

“A régi térképek szemlélése egyfajta időutazást jelent. A térkép alapján megismerhetjük a táj több száz évvel ezelőtti arculatát, az akkori települések helyét, sokszor tévesen írt nevét, vagy a településeket összekötő utak lefutását, az erdő és birtokhatárokat. A régi térképek az ismereteken túl esztétikai élményt is nyújtanak. Bevezetnek a térképmetszők ma már elfeledett technikájának ismeretébe. Káprázatos szépségű metszeteken letűnt uralkodók nemesi címeit, címereit, birodalmuk nevét, határait ismerhetjük meg.”

Összeállította: Csongrádi Jenőné, 2004

Megrendelhető
400 Ft

NABE kiskönyvtára 9.

KÁJEL ENDRÉNÉ, KOROKNAI ZSÓFIA,
a balatonendrédi csipke művésze

“Kájel Endréné, Koroknai Zsófia, évtizedekkel ezelőtt művészi szintre emelte a csipkeverést Balatonenrdéden, és mindent megtett azért, hogy megmaradjon ez a szép mesterség.”

Bemné dr. Schneider Mária, 2004

Megrendelhető
400 Ft

NABE kiskönyvtára 10.

Egy főnemesi gyűjteményalapító,
Gróf SZÉCHÉNYI FERENCNÉ
szül. Gróf FESTETICS JULIANNA

“Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja múl”
E verssorok sokszorosan érvényesek gróf Széchényi Ferencnére, aki valóban pazarlóan szórta dús élte kincseit: nemes emberségét, igazi hazafiságát, s bőkezű tudománypártolását. Emléke és példamutatása álljon mindig előttünk.

Kecskeméti Tibor, 2006

NABE kiskönyvtára 11.

AZ ELSŐ FÜREDI ANNA-BÁL

“Füredi Anna-bál… Zenéje van e két szónak, édes és forró dallama, mint egy örvénylő csárdásnak, amelynek ütemét cimbalom veri, sarkantyúk pergetik és szerelmes szívek dobogják” írja a füredi Anna-bálról Baróti Géza újságíró.”

Elek Miklós, 2006

Megrendelhető
400 Ft

NABE kiskönyvtára 12.

SZ. GÉMES ÉVA,
a kép útját követő festő

“A művészet Isten legszebb ajándéka, mert megszépíti az életet, átmossa a lelkünket, felfrissíti egész lényünket.
A képzőművészeti alkotás olyan, mint egy költemény. Megértéséhez nemcsak értelmünkre van szükség, hanem tudatunk tökéletes összhangjára a mű mondanivalójával. Meg kell fejteni a csodát, amit az alkotó akkor élt át, amikor a mű készült. A csoda megfejtéséhez meg kell nézni a művet.”

N. Horváth Erzsébet, 2009

Megrendelhető
800 Ft

NABE kiskönyvtára 13.

CSÜLLÖG JÚLIA, a vitai festőnő
“Álom és valóság a képek vásznain”

“Csüllög Júlia alapforrása maga a lelkületet hordozó arc és test. Rembrandthoz hasonlóan ő is az öregségben fejezi ki a teljességet. Forrásvidéke Nemesvita, ahol él és alkot. Erős egyéniség, ereje az emberábrázolás. A portréban a paraszti világot szinte Kohán György szellemi rokonaként mélyen megragadja.”

Károlyfi Judit, 2011

Megrendelhető
800 Ft

CD és kazetta

Balatoni népdalok

A Balatoni népdalok válogatás CD és kazetta, 45 kedvelt balatoni népdalt tartalmaz. Például: Hej halászok, halászok; Igyál betyár ballada; Sej, a darumadár a Balatonra leszállott; Balatonnak nincsen gerendája.

Megrendelhető
CD: 1500 Ft
Kazetta: 700 Ft