Kiadványok

LEPORELLÓK

leporello nabe
NABE leporelló


Az egyesület rövid bemutatása, Nabe térkép a helyi csoportokról és képek a jellegzetes tevékenységekről, kiemelt programokról. 


Megtekintés

Ingyenes
leporello balatonvizszintje
Balaton vízszintje


Szakmai kiadvány a Balaton vízminőségéről, vízszintjéről 2012-ben és az azt megelőző évtizedekben, grafikonokkal szemléltetve. (Összeállította: Hajósy Adrienne, Piliszky Zsuzsa)

Megtekintés

Ingyenes
leporello vizkimelohaztartasok
Vízkímélő háztartások
   
Víztakarékossági tanácsok a háztartások vízfogysztásának csökkentése érdekében. Hasznos tippek a mindennapokra. (Összeállította: Szauer Rózsa, Piliszky Zsuzsa)


Megtekintés

Ingyenes

KÖNYVEK

800x600-img 20131125 125549
A Balaton könyve
Megrendelhető

2.500 Ft

Olvasókönyv mindazoknak, akik tavunkat még jobban szeretnék megismerni. Ez a könyv nemcsak Közép-Európa legnagyobb tavának vizéről, a természetéről, az élővilág összefüggéseiről szól, hanem irodalomról, festészetről és történelemről - tehát a hely szelleméről is.

Harmadik, bővített kiadás 2013

 

kiadvany konyv_nokapartrol
Nők a partról - 15 év története
Megrendelhető

 2.000 Ft

A Nők a partról címmel megjelent kiadvány ezúttal nem a tó múltját, megóvandó értékeit mutatja be, hanem az egyesület saját történetét mintegy 180 oldalas kötetben, melyet N. Horváth Erzsébet írt és szerkesztett, az előszót Praznovszky Mihály irodalomtörténész írta.

A könyvből a 20 helyi tagcsoport munkáját is megismerheti az olvasó, hisz külön fejezet szól róluk. A 15 év során mintegy 940 taggal dolgozó civil szervezet sokszínű tevékenységét tükrözi ez a kiadvány személyes levelekkel, dokumentumokkal és nagyon sok képpel illusztrálva.
N
. Horváth Erzsébet, 2010
kiadvanyoki002     
A Balaton dicsérete 

A Balaton dicsérete - antológia két évszázad közgondolkodását mutatja be a Balatonról. Képzőművészeti alkotásokkal, festményekkel gazdagon illusztrált kiadvány. Kisfaludy Sándor, Kossuth Lajos, gróf Széchenyi István, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Thomas A Edison, Jhon C. Stevens és sokan mások gondolatait, élményeit ismerhetjük meg benne a Balatonról. A 143 oldalas könyv igazi művészeti kuriózum.

Tábori Kornél - Tóth Lajos - Zákonyi Ferenc, 1999
 
  Megrendelhető

1.500 Ft 

               GYERMEKEKNEK SZÓLÓ KIADVÁNYOK

tarsas2w
"Vigyázz Rám!" környezetvédelmi társasjáték

Amit Jancsi megtanul, János nem felejti! - erre az örökérvényű közmondásra alapítva tervezte meg a Nők a Balatonért Egyesület szakértő pedagógus csapata, azt a társasjátékot, amelyet a Balaton természeti-környezeti értékeinek megismertetése céljából kíván a gyerekek kezébe adni.
Megrendelhető

3.900 Ft 
csigawj  
Balatoni csigamese


A Balatoni csigamese mese-kifestőkönyv egy csigalány szemén keresztül láttatja azt a "mikrovilágot", amely valóban csak csigaperspektívából tapasztalható meg. A tó partjáról hűsítő árényot keresni induló csiga lassú haladása során sok olyan dolgot tapasztal, ami szemet szúr neki, letaposott virágokat, letört faágakat, eldobált papírokat, hulladékokat. Azt is jól látja, hogy milyen sok piszok, szennyeződés kerül a Balatonba, s azt is, hogy egy kis odafigyeléssel mindez elkerülhető lenne.

Boldizsár Ildikó, 2004

Megrendelhető

400 Ft 

            NABE KISFÜZETEK

kiadvany kisfuzet_1

NABE kiskönyvtára 1.

Dr. SEBESTYÉN OLGA
limnológus, a Balaton kutatója


Dr Sebestyén Olga (1891-1986.) születésének 105. és halálának 10. évfordulójára, a volt lakása falára történő emléktábla elhelyezés alkalmából. (Tihany, 1996.11.24.)


Dr. Bíró Péter, 1996

kiadvany kisfuzet_2

NABE kiskönyvtára 2.

PINTÉR PÁLNÉ sz. BALOGH LÍDIA
meseíró, a Balaton mesemondója


"Pintér Pálné, Lidi néni, mint a mesebeli szegény ember legkisebb gyermeke indult el szerencsét próbálni. Nem tért haza üres kézzel. Az álombéli csodakút tündére olyan kincset adott a kezébe, amellyel jól gazdálkodott. Meséivel sikerült hidat építenie az álmok világa és a valóság közé. Történeteiben a tihanyi táj rejtelmeit fedi fel, melyek egyedien és sajátosan keverednek a balatoni mondavilággal, ezért méltán tekinthetjük őt a Balaton mesemondójának."

Vargáné Ládonyi Erzsébet, 1998

 kiadvany kisfuzet_3

NABE kiskönyvtára 3.

DUKAI TAKÁCS JUDIT
a Balaton-vidék egyik korai tájleírója

"Dukai Takács Judit XIX. századi magyar irodalmunk legértékesebb női képviselője, s a Balaton-vidék egyik első tájleírója is, aki mind a mai napig irodalmunk, művelődéstörténetünk figyelemreméltó egyénisége."


Cséby Géza, 2002

 kiadvany kisfuzet_4

NABE kiskönyvtára 4.

BALATONI TÉRKÉPEK

"Balatius, Balaton Lacus, Peiso, Pelso" Balatoni térképek avagy, hogy örökítették meg a Balatont a Római kortól napjainkig a kartográfusok?"

Összeállította és szerkesztette: dr. Csongrádi Jenőné 

kiadvany kisfuzet_5

NABE kiskönyvtár 5.

LUKÁCS KÁROLY,
a Balaton tudósa

"Mint író, tudós, nyelvész, historikus, folklorista, filozófus, biológus, stiliszta, szervező és múzeumalapító, s ráadásul még kiváló előadó is, valóban polihisztor volt, mégis hozzánt, a tó mentén élőkhöz, mint a Balaton rajongója állt igazán közel. Gazdag érzelmi világának és tudományos témaválasztásainak ez volt a rugója."


Matyikó Sebestyén József, 2002

 kiadvany kisfuzet_6

NABE kiskönyvtár 6.

A Tihanyi-félsziget
a XV-XVII. század térképein

"Az évszázadokkal korábban készült metszetek egy akkori állapot képét vetítik elénk és elgondolkodhatunk, hogy tévedett-e a térképmetsző, vagy tényleg szigetként emelkedett ki a tóból a mostani félsziget."


2003

 

Megrendelhető

400 Ft 

kiadvany kisfuzet_7

 NABE kiskönyvtár 7.

EMLÉKEZÉS EGY TRAGÉDIÁRA

Felborult a PAJTÁS gőzhajó Balatonfüreden. 


Dr. Dulin Jenő, 2004

 

Megrendelhető

400 Ft 

kiadvany kisfuzet_8

NABE kiskönyvtár 8.

TÉRKÉPEK A KIS-BALATONRÓL

"A régi térképek szemlélése egyfajta időutazást jelent. A térkép alapján megismerhetjük a táj több száz évvel ezelőtti arculatát, az akkori települések helyét, sokszor tévesen írt nevét, vagy a településeket összekötő utak lefutását, az erdő és birtokhatárokat. A régi térképek az ismereteken túl esztétikai élményt is nyújtanak. Bevezetnek a térképmetszők ma már elfeledett technikájának ismeretébe. Káprázatos szépségű metszeteken letűnt uralkodók nemesi címeit, címereit, birodalmuk nevét, határait ismerhetjük meg."

Összeállította: Csongrádi Jenőné, 2004

 

Megrendelhető

400 Ft 

kiadvany kisfuzet_9

NABE kiskönyvtár 9.

KÁJEL ENDRÉNÉ, KOROKNAI ZSÓFIA,
a balatonendrédi csipke művésze

"Kájel Endréné, Koroknai Zsófia, évtizedekkel ezelőtt művészi szintre emelte a csipkeverést Balatonenrdéden, és mindent megtett azért, hogy megmaradjon ez a szép mesterség."


Bemné dr. Schneider Mária, 2004

 

Megrendelhető

400 Ft 

  kiadvany kisfuzet_10

NABE kiskönyvtár 10.

Egy főnemesi gyűjteményalapító,
Gróf SZÉCHÉNYI FERENCNÉ
szül. Gróf FESTETICS JULIANNA

"Nem hal meg az, ki milliókra költi
dús élte kincsét, ámbár napja múl"
E verssorok sokszorosan érvényesek gróf Széchényi Ferencnére, aki valóban pazarlóan szórta dús élte kincseit: nemes emberségét, igazi hazafiságát, s bőkezű tudománypártolását. Emléke és példamutatása álljon mindig előttünk."


Kecskeméti Tibor, 2006

kiadvany kisfuzet_11

NABE kiskönyvtár 11.

AZ ELSŐ FÜREDI ANNA-BÁL

"Füredi Anna-bál... Zenéje van e két szónak, édes és forró dallama, mint egy örvénylő csárdásnak, amelynek ütemét cimbalom veri, sarkantyúk pergetik és szerelmes szívek dobogják" írja a füredi Anna-bálról Baróti Géza újságíró."


Elek Miklós, 2006

 

Megrendelhető

400 Ft 

 kiadvany kisfuzet_12

NABE kiskönyvtár 12.

SZ. GÉMES ÉVA,
a kép útját követő festő

"A művészet Isten legszebb ajándéka, mert megszépíti az életet, átmossa a lelkünket, felfrissíti egész lényünket.
A képzőművészeti alkotás olyan, mint egy költemény. Megértéséhez nemcsak értelmünkre van szükség, hanem tudatunk tökéletes összhangjára a mű mondanivalójával. Meg kell fejteni a csodát, amit az alkotó akkor élt át, amikor a mű készült. A csoda megfejtéséhez meg kell nézni a művet."

N. Horváth Erzsébet, 2009

 

Megrendelhető

800 Ft 

 kiadvany kisfuzet_13

NABE kiskönyvtár 13.

CSÜLLÖG JÚLIA, a vitai festőnő
"Álom és valóság a képek vásznain"

"Csüllög Júlia alapforrása maga a lelkületet hordozó arc és test. Rembrandthoz hasonlóan ő is az öregségben fejezi ki a teljességet. Forrásvidéke Nemesvita, ahol él és alkot. Erős egyéniség, ereje az emberábrázolás. A portréban a paraszti világot szinte Kohán György szellemi rokonaként mélyen megragadja." 


Károlyfi Judit, 2011

Megrendelhető

800 Ft

            CD ÉS KAZETTA

kiadvany cd_balatoninepdalok

BALATONI NÉPDALOK


A Balatoni népdalok válogatás CD és kazetta, 45 kedvelt balatoni népdalt tartalmaz. Például: Hej halászok, halászok; Igyál betyár ballada; Sej, a darumadár a Balatonra leszállott; Balatonnak nincsen gerendája.
 

Megrendelhető

CD 1.500 Ft

Kazetta: 700 Ft